czwartek, 31 października 2013

die 27 Octobris 1633 - "Castra Cosaccorum" i Tatarzy pod Smoleńskiem


"Z listu p. [Andrzeja] Bujalskiego pisarza kancelaryjej JKM
Po przeszłym pisaniu mym nihil innovatum, tylko że zaporowskie wojsko dziś w nocy stanęło po drugiej stronie Dniepru ex opposito naszego obozu, gdzie zalegli pas do Drohobuża i tak już refugium żadnego nie ma nieprzyjaciel, oprócz mimo Dziewiczą Górę pod armatę naszą, gdzieby im przyszło iść mimo piechoty naszej. Trzy tysiące i dział 12, które są na górę zawiedzione i z nich obóz nieprzyjacielski przez Dniepr strychują i macają, tak że wczora między nogi Sejnowi kula padła, o czym przedawczykowie Anglikowie dali sprawę. Mosty dwa od naszego obozu do Kozaków stanęły, jeden na płtach, drugi na łodziach. Poseł tatarski przyjechał do obozu. Dostano w tym tygodniu dwu bojarów znacznych i Tatarzy na krzczonego, który był przy obersteru Lesli, i naleziono przy nim kilkanaście kluczyków od szkatuły Leslowej, także i szancmistrza Zaporowscy podpadszy pod ostróg dostali Olendra. Taka wieść u Moskwy, że nam 20 000 Tatarów na pomoc idzie. Teraz przysłali trębacza na [roz]gowor albo traktaty, prosić o więźnie albo podobno najbarziej, aby się jako wyśliznęli będąc ściśnieni, a o działa im idzie, których 60 mają przy sobie, a 5 burzących, które Smoleńska do ostroga to sprowadzili piechocie po półtorasta rubli od każdego zapłaciwszy, co sprowadzili. Prochów snadź mają 1000 beczek, knotów na cały rok, także i żywności ma Sejn dosyć, ale tu głodny ze swemi trzyma się w obozie przy ostrogu Sejnowym, a najbarziej dla koni. Datum z Okoliczy Bohdanowej die 27 Octobris 1633."

Po ciężkich walkach o Żaworonkowe Wzgórza, Król postanowił zamknąć siły Szeina. Jednym z elementów tego planu było przerzucenie przez Smoleńsk na drugi brzeg Dniepru Kozaków Zaporowskich, przeprowadzenie ich pod nosem głównych sił Moskiewskich i założenie obozu. Ich obóz miał stanąć na południe od obozu królewskiego, obok umocnionego obozu Arciszewskiego, i zamknąć siłom moskiewskim drogę do Moskwy.  Na rycinie Hondiusa, którą zamieściłem powyżej widać tylko jeden most przerzucony przez Dniepr. Według opisów było ich dwa . Łączyły one główny obóz polski z przedmościem obsadzonym przez regimentu Arciszewskiego,  obozem  Kozackim i redutą kompanii Platera. Według Wacława Lipińskiego tratwy (płty) pod jeden z tych mostów zdobył na Moskwicinach Regiment Gwardii Pieszej pod dowództwem pułkownika Rosena.
O Tatarach napiszę za miesiąc.

plan "Castra Cosaccorum Saporoviorum"