piątek, 18 grudnia 2015

List przypowiedny na wybrańce z włości Mohilowskiey

W znalezionej w sieci księdze o tytule "Kontynuacja Xiąg kopiariusz akt 1633-1634" znalazłem parę listów przypowiednych wydawanych w czasie Kampanii Smoleńskiej 1633-34. Przedstawiam jeden z nich na stu pachołków wybranieckich. List był wydany jeszcze w Orszy jak król zmierzał pod Smoleńsk. Szykował oddziały pomocnicze do kopania i budowania umocnień oraz niszczenia tych postawionych przez Moskwę. Bardzo krótki termin dany Stefanowi Mamoniczowi pokazuje jak pilna to była sprawa. Pokazują to też inne dokumenty, które miały pomóc Rotmistrzowi, ale o tym później. Jak można przeczytać wybrańcy mieli w tej kampanii odegrać rolę wojsk inżynieryjnych, pomocniczych bez muszkietów i barwy.
Starałem się wszystko odczytać jak najbardziej poprawnie, mam nadzieję ze bedzie to czytelne. Tam gdzie miałem wątpliwości napisałem o tym. Dodaję też obraz kart z księgi, moze ktoś będzie ją inaczej interpretował. Zapraszam do wymiany zdań.

List zamieszczony w księdze
"List przypowiedny na wybrańce z włości Mohilowskiey


Władysław IVUrodzonemu Stefanowi Mamoniczowi Rotmistrzowi Naszemu Wybranieckiemu

Wier. nam miłemu Łaskę Naszę Król. Urod: w: nam miły dla

teraźnieyszych gwałtownych Rptey potrzeb, przychodzi się nam w lud

wojenny iako naywięcej przyspasabiać, dlatego y W TW mając

zwielu miar przez P P Rady y Urzędniki Dworu zalecaną do usług Naszych y

Rptey godność y sposobność y w dziele Rycerskim dzielność do tey usługi wzywany
y list nasz na Wybrańce ze wszytkiey ingenere Włości Mohilowskiey nemine
excepto, daiemy. Naco płaca zwyczayna z Skarbu Nasze° wier TW
dochodzić będzie. Chcemy tedy mieć po W T W abyś bezwszelkiego respektu
y opkupowania się te piechote iako naprędzey Dawnych się wtym trzymając
zwyczaiów y porządków bez muszkietów y barwy zebrał. Przestrzegając
iednak tego żeby każdy Pachołek Siekiere, Szable y Rydel miał.
A dziesiątek zaś Taczek dwoie, Świdry dwa, Dłota dwie. Którą w rządzie
y posłuszeństwie iako naywiększym zatrzymywać będziesz, żeby w ciągnieniu
y stanowiskach krzywd ludziom nieczynili zebrawszy bez żedney
zwłoki naydaley w tydzień sto pachołków pospieszyć się im dniem y nocą
przysubstitucie swym do obozu rozkażesz. Czym sobie wier. T W
na łaskę y wdzięczność naszę zarobisz y wpodawayących się okazyach
znać że skutecznie będziesz Uczynisz to Wiern. T W dla
Łaski Naszey y spowinności swey. Dan w Orszy dnia XVIII mca
Augusta Roku Pańskiego MDCXXXIII Panowania Krolestw
Naszych Polskie° 1° A Szwedzkie° 11° Roku 


Vladislaus Rex."


wyjaśnienie:
°- znaczy "go" Nasze° - Naszego; Szwedzkie° 11° - Szwedzkiego jedenastego itd

Rozbieranie moskiewskich zasieków przez piechotę

1 komentarz:

  1. Ciekawe źródło.
    Co ciekawe, wybrańcy z ekonomii kobryńskiej, których króla kazał zwołać jeszcze w kwietniu, nie mieli mieć szabel :)
    http://kadrinazi.blogspot.co.uk/2012/06/bez-muszkietu-acz-z-rydlem-motyka.html

    OdpowiedzUsuń