poniedziałek, 31 marca 2014

26 die Martii 1633 - wpro­wa­dzi­li 600 pie­cho­ty i pro­chow

Wcześniej wspominałem o połowicznie udanej próbie wprowadzenia posiłków do Smoleńska. Tym razem przytoczę wspomnienie następnej próby posiłkowania Smoleńska. Tym razem wprowadzono piechotę z kilkunastoma końmi jucznymi. Oddział składał się z roty Dyniego, Rudzkiego, Wołkanowskiego, Zakrzewskiego. Piechurów osłaniał oddział jazdy Madalińskiego. Całość sił przeszło tę samą drogą co oddział Jurzyca. Warto zwrócić uwagę na to co nieśli żołnierze na sobie prócz swojego przydziałowego ekwipunku. 4 funty prochu czyli 2 kg, kopę (60) kul czyli następne 2 kg. Razem około  4 kilogramów, wydaję się nie tak dużo, ale każdy kto przejdzie około 15 kilometrów z takim dodatkowym obciążeniem doceni jaki to wysiłek. A piechota przeszła około 60km.
Wykorzystując zaskoczenie przeciwnika, który w Wielką Sobotę nie spodziewał się  działań po litewskiej stronie, oddział piechoty za dnia wszedł przez Bramę Królewską w mury Smoleńska. Oczywiście nie obyło się bez starć z Moskalami.
Brama Królewska z mostem nad Dnieprem w XVII wieku

"Było jeszcze kilka Wziąw­szy po­tym pręd­ko po od­jeź­dzie Wo­je­wo­dy Smo­leń­skie­go z obo­zu XJM. wia­do­mość, że nie­przy­ja­ciel za przy­ściem dział bu­rzą­cych do muru bez prze­stan­ku bije, tedy i dru­gą razą 600 pie­cho­ty na za­mek wy­pra­wił. Co się ba­rzo szczę­śli­wie nada­ło, bo też był XJM. czas upa­trzył ba­rzo do­bry w same świę­ta Wiel­ko­noc­ne i w ro­stocz, kie­dy Mo­skwa ani my­śli­ła o na­szych i przez Dniepr wojsk swo­ich wcze­śnie prze­pra­wo­wać nie mo­gła. I tak wprzód na­szy straż nie­przy­ja­ciel­ską pod ich obo­zem, któ­rej było 500 koni sa­mych Bo­jar i Dwo­ru Car­skie­go, znie­śli. A po­tym śród bia­ła dnia z roz­po­star­te­mi cho­rą­gwia­mi, z bęb­na­mi i in­szą mu­zy­ką w oczach wszyt­kie­go woj­ska nie­przy­ja­ciel­skie­go wpro­wa­dzi­li 600 pie­cho­ty i pro­chow (Pro­cha­mi było na­wju­czo­nych koni 16, 17ty i 18 był z kno­ta­mi. A każ­dy pie­szy nad­to niósł na so­bie 4 fun­ty pro­chu i kopę kul musz­kie­to­wych) i kul (kul go­to­wych musz­kie­to­wych było 13, 000 oprócz tych co u pie­cho­ty) nie­ma­ło do zam­ku, a z swo­ich z ła­ski Bo­żej żad­ne­go nie stra­ci­li. A in con­spec­tu 100, 000 woj­ska nie­przy­ja­ciel­skie­go (bo się tak te­raz ra­chu­je) cum ob­ses­sis do­wo­li się na­mó­wiw­szy, na­zad wca­le z woj­skiem na­szy po­wró­ci­li."
Brama Królewska dziś

2 komentarze:

  1. Salve,
    wlasnie odkrylem blog, gratuluje wasci i konceptu, i ciekawych opowiadan/gawed o wielkim oblezeniu i odsieczy. Zycze wytrwalosci i postaram sie odwiedzac czesciej.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ciekawy wątek Tomaszu, pozwoliłem sobie do niego nawiązać u siebie :) http://kadrinazi.blogspot.co.uk/2014/04/z-bebnami-i-insza-muzyka.html

    OdpowiedzUsuń